Výbor
Sem vložte podnadpis

Tibor HRADECSNÝ

Predseda

tel. 0905 112 479           hradecsny@centrum.sk

Mgr. Miloš VÍZI

Podpredseda


Anna KOLLÁROVÁ

Tajomník


Zuzana PAMPÚCHOVÁ

Pokladník

  

Ing. Radoslav LYCIUS

Člen revíznej komisie


Ladislav DANIŠ

Člen revíznej komisie


Ľudovít HALABUK

Člen predsedníctva


Ján ĎURČAŤ

Člen predsedníctva